W koszyku:
0

Wartość:
0,00 zł
koszyk
Jesteś tutaj: Wikiprint.pl tusze

Regulamin Sklepu Internetowego WikiPrint

§ 1

Sklep internetowy działający pod adresem www.wikiprint.pl prowadzony jest przez InterCom Daniel Jarosz z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Osiedle Robotnicze 8/27, NIP 611-223-83-13, REGON 231064060, e-mail wikiprint@wikiprint.pl, nr telefonu 570 922 390. Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 19645/2001. Nr konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3602 7745 7728

§ 2

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.wikiprint.pl, są przetwarzane przez InterCom. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Osiedle Robotnicze 8/27.
 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.wikiprint.pl w tzw. newsletterze, który jest wysyłany raz w miesiącu. Klient w każdej chwili może z niego zrezygnować.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie profilu http://www.wikiprint.pl/profil, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Każdy klient ma prawo do usunięcia swojego konta z bazy serwisu. Dane osobowe w takim przypadku będą przechowywane tylko i wyłącznie w celu sprawozdawczym (zgodnie z Art. 112 ustawy o VAT).

§ 3

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.wikiprint.pl, kierowane przez InterCom do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań
 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

§ 4

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.wikiprint.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

§ 5

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.wikiprint.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 3. Sklep wikiprint.pl może prowadzić sprzedaż hurtową. Chęć złożenia zamówienia przez jednego klienta na zakup większej ilości produktów niż 10, powinna być zgłoszona poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-mail wikiprint@wikiprint.pl.
 4. Zamówienia niezrealizowane z winy zamawiającego (np. brak płatności) usuwane są z listy zamówień oczekujących na realizację po okresie 2 tygodni.

§ 6

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.wikiprint.pl dostarczamy za pośrednictwem:
  • firm kirierskich DHL, DPD, FedEx, Schenker, UPS
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. dni robocze od poniedziałku do piątku)
 3. Do każdego zrealizowanego zamówienia generowana jest faktura VAT w formie eletronicznej dostępna do pobrania na stronie http://www.wikiprint.pl/profil w zakładce “Zamówienia”.
 4. Na życzenie uzytkownika może zostać przesłana faktura VAT w formie papierowej. W takim wypadku prosimy każdorazowo o wysłanie informacji na adres e-mail wikiprint@wikiprint.pl
 5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych towarów.

§ 7

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
Przed wydaniem towaru Klientowi:
 • Przelew na rachunek bankowy InterCom
 • Kartą kredytową
 • Za pobraniem (opcja dostępna przy zamówieniach do kwoty 3000zł.)
 1. InterCom może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez InterCom jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

§ 8

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu: RMZ. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez bezpośredni kontakt z InterCom. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMZ mogą zostać nieodebrane.
 3. Towar zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 5. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je InterCom, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, InterCom zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je InterCom.
 6. InterCom nie stosuje polityki towarów zastępczych.

§ 9

 1. InterCom rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. Zgłoszona wada produktu podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 3. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji, Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego na stronie profilu użytkownika - zakładka "Reklamacje".
 4. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.
 6. Towar prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 7. Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 8. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie wydruku lub kopii faktury zakupu. W przypadku braku dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie InterCom możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie InterCom i podlega naprawie gwarancyjnej.
 9. Pracownik serwisu ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.
 10. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika niż Poczta Polska może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 11. Dział serwisu i RMA nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.
 12. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

§ 10

 1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupęa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 2. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

§ 11

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
  InterCom
  ul. Kasprowicza 15
  58-500 Jelenia Góra

§ 12

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.wikiprint.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
tel. 570 922 390
Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.Akceptuję, nie pokazuj więcej.